Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Werkwijze

De TPI-Helpathon is een aanvullend instrument naast de gangbare onderzoekscalls en de huidige protocollen van financiers van gezondheidsonderzoek, met als doel om samen nieuwe mogelijkheden te creëren. Een TPI-helpathon is een verkennend, co-creatie- en brainstorm-event waar ruimte wordt gemaakt voor proefdiervrije innovatie.

Het concept van de helpathon is ontstaan uit een sociaal innovatienetwerk in Groningen in 2014:

Grunningeconomie op ISSUU

Minimaal 8 mensen en 24 uur
Een helpathon vindt bij voorkeur minimaal 24 uur aaneengesloten plaats. Een nachtje erover slapen helpt om wat je hebt bedacht en wat je hebt waargenomen, te verwerken. Ook geeft een nachtje slapen ruimte om nieuwe inzichten of ideeën te laten ontstaan. Een helpathon vindt plaats met minimaal acht mensen. Dat waarborgt de dynamiek.

Waarschuwing!
Een helpathon is niet geschikt wanneer er niet werkelijk tijd en ruimte is voor creativiteit, verbeelding en verwondering. Het is ook niet geschikt wanneer de organiserende partij niet open staat voor een onverwachte uitkomst. Of wanneer de vraag geen urgente en oprechte vraag is. Ten slotte is het van groot belang dat van elke belangrijke ‘partij’ die geraakt wordt door de vraag, een persoonlijk betrokken ‘vertegenwoordiger’ deelneemt aan de helpathon: zo heb je iedereen aan tafel die nodig is om niet óver maar mét elkaar te spreken.

De uitnodiging
Een helpathon begint met een goede, heldere en urgente vraag. Het is belangrijk om vooraf de juiste vraag in de juiste uitnodiging te formuleren. Om de kaders te ontwikkelen waarbinnen de helpathon zich afspeelt.

Tijdens een TPI-helpathon wordt de onderzoeksvraag losgekoppeld van de onderzoeksmethode. Een goede onderzoeksvraag is op zichzelf al waardevol, net zoals een goede onderzoeksmethode dat is. Door deze twee zaken los te koppelen ontstaat meer ruimte voor nieuwe onderzoeksvragen en onderzoeksmethoden. Bekijk onderstaand de uitnodiging van de eerste TPI-Helpathon.

De openingsfase

De opening fase duurt minimaal een halve dag en is gebaseerd op Open Space Technology en heeft dus geen van te voren vastgestelde agenda. Alles wat deelnemers écht belangrijk vinden in relatie tot de centrale vraag – het thema van de helpathon – komt aan bod.

Een TPI-helpathon begint met het stellen van een oprechte vraag. Tijdens de eerste TPI-helpathon, november 2018, was onze metavraag:
>> Hoe kom je tot de beste onderzoeksvraag en de beste onderzoeksmethode?

En de praktische vraag van onderzoeker Paul:
>> Hoe kun je het stofje DNase1, dat al gebruikt wordt als medicijn, gebruiken om verdieping van brandwonden tegen te gaan?

Een Open Space bijeenkomst draait op de passie, de wijsheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers. Dat is de motor. Open Space Technology schept de condities waaronder die motor goed kan draaien en zorgt ervoor dat op passende wijze wordt doorgepakt op wat ontstaat. Open Space Technology is ook het collectief ervaring opdoen met zelforganisatie: na een briefing wordt het programma door de deelnemers zelf ter plekke ontwikkeld én uitgevoerd. Een transformerende ervaring voor alle betrokkenen.

De maak- en uitprobeerfase
De fase begint met een ‘verbeelding aan de macht’-sessie, waarin oplossingen worden beschreven alsof deze al bestaan. Deze fase wordt onderbroken met een nachtje slapen. Dat is een natuurlijk manier om ideeën te filteren en informatie te resetten. De volgende dag worden de ideeën die beklijven verder uitgeprobeerd.

Communiceerbaar maken-fase
De helpathon wordt afgesloten met een feestelijke presentatie van de resultaten aan betrokkenen of geïnteresseerde mensen uit het netwerk van de deelnemers.