Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’

Nederland heeft de ambitie om voorop te lopen in de internationale transitie met proefdiervrije innovatie (TPI-traject). Wetenschappers, bedrijven en overheden werken samen om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat hierbij centraal. Vanuit de Rijksoverheid zijn zes departementen betrokken. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de regie. Lees hierover meer op: www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl

Eén van de onderdelen van het TPI traject is het (tijdelijke) Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief gezondheidsonderzoek’, dat getrokken wordt door betrokken onderzoekers, financiers, beleidsmakers en burgers en vind vier keer per jaar plaats. Wil jij hier ook met jouw kennis en ervaring aan bijdragen? Kom dan naar onze volgende bijeenkomst!

Zien we je op onze eerstvolgende afspraak?

De eerstvolgende bijeenkomst van het vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’ is op dinsdag 25 juni 2019 van 16:00 - 20:00 uur, Huis voor de Gezondheid, Amersfoort.

Dan praten de Helpathonners #1 en # 2 je bij over wat ze zoal tegenkomen. Naar aanleiding van de 'Biobieb’ uit Helpathon #2, hebben wij het TPI-vernieuwingsnetwerk Informatieportaal Proefdiervrije Innovatie uitgenodigd om ons van informatie te voorzien en praten we je bij over de Pioneer2Pionieer2Policymaker conference op 27-28-29 November 2019. Laat jij ons nog weten waar jij het over wilt hebben!

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Wel graag vooraf aanmelden door een e-mail te sturen naar: tpi@gezondheidsfondsen.nl. We kijken uit naar je komst!

Eerste vooruitgangsrapportage

Op 21 januari 2019 presenteerden wij de eerste vooruitgangsrapportage, waarin we financiers uitdagen om systematisch ruimte te maken voor proefdiervrije innovatie in gezondheidsonderzoek, door:

De rapportage is in beperkte oplage verspreid en niet digitaal beschikbaar. Zolang de voorraad strekt kunnen geïnteresseerden het opvragen door een e-mail te sturen naar tpi@gezondheidsfondsen.nl

Pioniers tijdelijke vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek'

Anje te Velde - Cathelijne Mol - Emiel Rolink - Erica van Oort - Esther Hosli - Franka Kramer - Geeske van Woerden - Harry Ruigrok - Ingrid Lether - Jan van der Valk - Jan-Bas Prins - Jennifer McCormack-Venhorst - Johanneke van der Harst - Katja Wolthers - Lisette Krul - Luuk Hawinkels - Martje Fentener van Vlissingen - Merel Ritskes-Hoitinga - Mira van der Naald - Onno Kranenburg - Rosalie Belder - Saskia Aan - Saskia Kliphuis - Stans van Egmond - Sue Gibbs - Susanne van Weelden - Twan Kok - Willem van Wamel - Wouter Eijgelaar - Ype Elgersma - Tom Oostrom - Amy Davies - Carine van Schie - Terry Vrijenhoek - Pepik Henneman - Jan de Dood - Jos Lap. En JIJ?