Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’

Nederland heeft de ambitie om voorop te lopen in de internationale transitie met proefdiervrije innovatie (TPI-traject). Wetenschappers, bedrijven en overheden werken samen om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat hierbij centraal. Vanuit de Rijksoverheid zijn zes departementen betrokken. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de regie. Lees hierover meer op: www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl

Eén van de onderdelen van het TPI traject is het (tijdelijke) Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief gezondheidsonderzoek’, dat getrokken wordt door betrokken onderzoekers, financiers, beleidsmakers en burgers en vind vier keer per jaar plaats. Wil jij hier ook met jouw kennis en ervaring aan bijdragen? Kom dan naar onze volgende bijeenkomst!

#################################################################

UITNODIGING bijeenkomst vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek'

Wanneer: dinsdag 29 oktober 2019 van 14.00-18:00 uur
Waar: Institute for Advances Study, Amsterdam

Alfons Hoekstra hoogleraar Computational Science & Engineering van de Universiteit van Amsterdam ons vertelt over zijn onderzoek 'modelleren en simuleren van complexe systemen', en dan met name op multischaalmodellen van humane fysiologie en pathologie. Alfons heeft mede de ‘Virtual Physiological Human’ vormgegeven, en bijgedragen aan de ‘Virtual Artery', een Multi-schaalmodel voor het cardiovasculaire systeem. Zijn ervaring met systeemdenken en het omgaan met complexe vraagstukken zullen we inzetten voor de vragen die jullie hebben. Wil jij iets delen? Laat het ons alvast weten.

Uiteraard praten we je deze middag ook bij over de stand van zaken van de diverse lopende projecten. Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Deelname is gratis. Laat ons wel voor even weten dat je komt door een mail te sturen naar: tpi@gezondheidsfondsen.nl. We kijken uit naar je komst!

#################################################################

Eerste vooruitgangsrapportage

Op 21 januari 2019 presenteerden wij de eerste vooruitgangsrapportage, waarin we financiers uitdagen om systematisch ruimte te maken voor proefdiervrije innovatie in gezondheidsonderzoek, door:

De rapportage is in beperkte oplage verspreid en niet digitaal beschikbaar. Zolang de voorraad strekt kunnen geïnteresseerden het opvragen door een e-mail te sturen naar tpi@gezondheidsfondsen.nl

Pioniers tijdelijke vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek'

Anje te Velde - Cathelijne Mol - Emiel Rolink - Erica van Oort - Esther Hosli - Franka Kramer - Geeske van Woerden - Harry Ruigrok - Ingrid Lether - Jan van der Valk - Jan-Bas Prins - Jennifer McCormack-Venhorst - Johanneke van der Harst - Katja Wolthers - Lisette Krul - Luuk Hawinkels - Martje Fentener van Vlissingen - Merel Ritskes-Hoitinga - Mira van der Naald - Onno Kranenburg - Rosalie Belder - Saskia Aan - Saskia Kliphuis - Stans van Egmond - Sue Gibbs - Susanne van Weelden - Twan Kok - Willem van Wamel - Wouter Eijgelaar - Ype Elgersma - Tom Oostrom - Amy Davies - Carine van Schie - Terry Vrijenhoek - Pepik Henneman - Jan de Dood - Jos Lap. En JIJ?