Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’

Nederland heeft de ambitie om voorop te lopen in de internationale transitie met proefdiervrije innovatie. Wetenschappers, bedrijven en overheden werken samen, in het een programma genaamd TPI (transitie proefdier vrij), om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat hierbij centraal. Vanuit de Rijksoverheid zijn hierbij zes departementen betrokken, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert de regie. >> lees meer

Eén van de onderdelen van TPI is het tijdelijke Vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief gezondheidsonderzoek’, dat breed gedragen wordt door betrokken onderzoekers, financiers, beleidsmakers en burgers. Vier keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd.

Ben je geïnteresseerd en bereid om je kennis en ervaring met het netwerk te delen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en kom naar de volgende bijeenkomst!

Eerstvolgende bijeenkomst
Van 27 tot 29 november 2019 vindt in Utrecht het Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) congres 'Pioneer-2-Policymaker' plaats. Onderzoek naar geneesmiddelen, voedselveiligheid en risico’s van stoffen. Hoe kan dat beter, liefst zonder proefdieren?

meer informatie en inschrijven

Terugblik voorgaande bijeenkomsten
29 oktober 2019, Amsterdam >> lees meer
25 juni 2019, Amersfoort >> lees meer
21 januari 2019, presentatie voortgangsrapportage >> lees meer