Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Vernieuwingsnetwerk

Wij vormen één van de vernieuwingsnetwerken van Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Nederland wil voorop lopen in de internationale transitie met proefdiervrije innovatie.
Wetenschappers, bedrijven en overheden werken samen om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat hierbij centraal. Lees meer op: www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl

De Transitie Proefdiervrije Innovatie treedt buiten systemen, kaders, departementen en disciplines. Van wetenschap tot gezondheidszorg. Van (voedsel)veiligheid tot (gewas)beschermingsmiddelen. Van biotechnologie tot big data. Namens de Rijksoverheid voert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de regie over het TPI-traject.

We weten niet zeker of wij proefdieren nu gewoon nodig hebben, maar wij weten zeker dat nieuwe onderzoeksmethoden veel potentie hebben. Wij delen met elkaar de wens om – het liefst proefdiervrij – bij te dragen aan de gezondheid van de mens. Wij willen in 2019 verder uitproberen hoe een helpathon ons kan helpen om deze onderzoeksmethode te verkennen.

Eerste vooruitgangsrapportage

Op 21 januari 2019 presenteerden wij onze eerste vooruitgangsrapportage. Daarin dagen wij financiers uit om systematisch ruimte te maken voor proefdiervrije innovatie in gezondheidsonderzoek. Door:

Het document is in beperkte oplagen gepubliceerd en zal niet digitaal worden verspreid. Zolang de voorraad strekt kun je het bestellen door contact op te nemen met: Amy Davies, via tpi@gezondheidsfondsen.nl

Wij zijn onderzoekers, financiers, beleidsmakers en betrokken burgers. Samen vormen wij het tijdelijke vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’.

Anje te Velde - Cathelijne Mol - Emiel Rolink - Erica van Oort - Esther Hosli - Franka Kramer - Geeske van Woerden - Harry Ruigrok - Ingrid Lether - Jan van der Valk - Jan-Bas Prins - Jennifer McCormack-Venhorst - Johanneke van der Harst - Katja Wolthers - Lisette Krul - Luuk Hawinkels - Martje Fentener van Vlissingen - Merel Ritskes-Hoitinga - Mira van der Naald - Onno Kranenburg - Rosalie Belder - Saskia Aan - Saskia Kliphuis - Stans van Egmond - Sue Gibbs - Susanne van Weelden - Twan Kok - Willem van Wamel - Wouter Eijgelaar - Ype Elgersma - Tom Oostrom - Amy Davies - Carine van Schie - Terry Vrijenhoek - Pepik Henneman - Jan de Dood - Jos Lap