Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Succesvolle pilot TPI-Helpathon

In het kader van de landelijke transitie proefdiervrije innovatie (TPI) hebben wij als vernieuwingsnetwerk ‘Innovatief Gezondheidsonderzoek’ bij de Nederlandse Brandwonden Stichting voor eerst geëxperimenteerd met een nieuw ‘innovatieprotocol’: een zogenaamde TPI-helpathon!

Onderstaand filmpje geeft een mooi overzicht van het verloop van deze tweedaagse.

Deze pilot TPI-helpathon werd mede mogelijk gemaakt door:
de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, het Ministerie van LNV, Proefdiervrij, de Brandwonden Stichting en Meneer de Leeuw