Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Resultaten Helpathons

1 || Pilot Helpathon, november 2018
De eerste Helpathon ging over een hulpvraag van de Nederlandse Brandwonden Stichting over onderzoek zonder proefdiergebruik naar of bestaande medicijnen verdieping van brandwonden kunnen voorkomen. Gedurende 48 uur werkten onderzoekers, financiers en ‘leken’ aan antwoorden, in wisselende groepen en werkvormen.

Onderstaand filmpje geeft een overzicht van het verloop van deze 2-daagse.

Deze pilot TPI-helpathon werd mede mogelijk gemaakt door:
de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, het Ministerie van LNV, Proefdiervrij, de Brandwonden Stichting en Meneer de Leeuw

2 || Helpathon, mei 2019
In de tweede Helpathon op 2 & 3 mei 2019 vond een gemixt gezelschap van experts en leken oplossingsrichtingen voor urgent onderzoek waar de Hartstichting zich sterk voor maakt. In de Universiteit van Leiden kunnen Bram Slütter en Ilze Bot in vitro een vaccin tegen slagaderverkalking gaan testen met plakjes van gekweekte bloedvaten met plaques waaraan immuuncellen van patiënten zijn toegevoegd. Verder is combineren van big data voor hen interessant om meer kennis te vergaren over toxiciteit en effectiviteit. Bram kreeg de tip mee om ook vroegtijdig regulators mee te laten denken. Fons van de Loo van de Radboud universiteit versterkte inmiddels zijn hypothese dat celblaasjes uit koemelk helpen tegen reuma. Hij wil met bedrijfskundigen een celblaasjesproduct op de markt brengen. Bekijk de aftermovie van deze tweede helpathon.

De hulpvragen

1) 'Een vaccin tegen slagaderverkalking uitproberen op de mens duurt heel lang, kunnen wij dit versnellen door middel van proefdiervrije alternatieven?’ lees hier meer
de vraag van Bram Slütter en Ilze Bot, beide universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden (Leiden Academic Centre for Drug Research, divisie BioTherapeutics).

2) ‘Bij muizen heeft het drinken van celblaasjes van koemelk een gunstig effect op gewrichtsontstekingen, hoe kunnen wij deze ontdekking proefdiervrij verzilveren bij de mens?’ lees hier meer
de vraag van Fons van de Loo, programmaleider van de Advanced biological therapy and biomarker research at the Department of Experimental Rheumatology in de Radboud universitair medisch centrum

Bericht van een dankbare Ilse en Bram
We hebben geleerd dat er wellicht minder preklinisch onderzoek nodig is om onze potentiële geneesmiddelen in de mens / patiënt te kunnen testen. Het is ons ook duidelijk(er) geworden welke stappen dan wél genomen moeten worden en dat het gebruik van proefdieren daarbij niet altijd noodzakelijk is. Dankzij deze TPI-Helpathon hebben we nieuwe inzichten gekregen over bestaande in vitro-/celkweeksystemen die we kunnen gebruiken om onze therapieën te testen. Deze modellen kunnen uitkomsten geven die mogelijk relevanter zijn voor mensen dan resultaten verkregen uit proefdieren.

We gaan meteen aan de slag!
Wij gaan nieuwe in-vitro modellen opzetten en bestaande in-vitro modellen voor ons specifieke onderzoek doorontwikkelen. Daar zijn ook financierings-mogelijkheden voor. We hopen deze in te kunnen zetten voor dit doel en gaan daarin samen optrekken met onderzoekers die we tijdens deze TPI-Helpathon hebben ontmoet.

Het was een ervaring die we niet snel zullen vergeten! Het was een voor ons hele nieuwe manier van brainstormen over ons onderzoek, volledig buiten onze normale kaders. Door met mensen van verschillende disciplines te discussiëren hebben we een breder beeld gekregen over de manieren waarop we ons onderzoek sneller naar de patiënt kunnen krijgen.

Bericht van een verraste Fons
De TPI-Helpathon bood mij een veilige en zeer gemoedelijke omgeving om met onderzoekers en niet-onderzoekers de volgende stap in mijn onderzoek proefdiervrij te verkennen.Ik put moed uit zoveel bijval en dat mensen hun tijd vrijmaken om hun kennis met mij te delen. Het is werkelijk lovenswaardig.

Proefdiervrij is meer dan een alternatief!
Om het onderzoek van de melk(cel)blaasjes proefdiervrij te verzilveren had ik al het een en ander bedacht en andere opties als onmogelijk geacht. Proefdiervrij is echter méér dan alleen gebruik maken van alternatieven en in mijn geval is de optie besproken om het onderzoek gewoon direct naar de mens brengen. Met de brede expertise van de groep hebben we samen de mogelijkheden verkend en …behoort Fons BV tot ’n serieuze mogelijkheid.

Ik loop over van de ideeën
Ik ga doorpakken! Er zijn een aantal serieuze financieringsopties geopperd om deze nieuwe onderzoeksrichting - eigenlijk de implementatie - in te slaan. Dat hoef ik echter niet alleen te doen want tijdens de TPI-Helpathon hebben een aantal meedenkers hun diensten en netwerk aangeboden en staan de eerste afspraken al in mijn agenda. Mijn naaste collega's ga ik in deze nieuwe ontwikkeling betrekken om ze zo te laten inzien dat proefdiervrij een keuze is die veel mogelijkheden biedt.

Van te voren weet je niet wat het kan gaan opleveren, het geheel heeft mijn verwachtingen overtroffen. Je hoopt dat de aanwezigen het aandurven om uit hun comfortzone te stappen. Dat ging echt fantastisch, de werkvormen en de sfeer die neergezet worden waren een belangrijke factor hierin.

Deze helpathon was een initiatief van de Samenwerkende GezondheidsFondsen waar de Hartstichting onderdeel van is, het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Stichting Proefdiervrij en Meneer de Leeuw in het kader van Transitie Proefdiervrije Innovatie.