Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


Terugblik bijeenkomst TPI-vernieuwingsnetwerk 25-06-2019

Het was niet alleen een warme zomeravond!
We hadden veel te bespreken over de transitie naar proefdiervrije innovatie en hoe dit bij kan dragen aan betere resultaten van de wetenschap voor mens én dier. Het netwerk biedt hiervoor een veilige omgeving waarin alle meningen en ideeën besproken kunnen worden en waar de riedeltjes ingepakt en weggezet worden om ruimte te maken voor oplossingen. De transitie raakt een enorm aantal disciplines, sectoren en partijen en iedereen heeft hierin een rol te vervullen.

Na de TPI-Helpathon
We kunnen veel leren van Bram, Fons (Helpathon #2) en Carine (Helpathon #1). Je verandert niet zomaar van onderzoeksmodel. Uit de update blijkt dat ze er alle drie druk mee bezig zijn: gesprek aangaan met regulators, financiers, bedrijven, artsen en collega onderzoekers, maar ook daadwerkelijk met nieuwe proefmethodes in de praktijk voorbereiden.

De ontwikkeling van alternatieve meetmodellen
Naast de ontwikkeling van nieuwe meetmodellen moet er ook aandacht zijn voor innovaties binnen het proefdiermodel als onderdeel van de 3V’s: Verfijning, vermindering en vervanging.

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen €3,2 miljoen PPS-toeslag (middelen voor publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Deze subsidieoproep is 3 juli uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO - domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Het doel van de oproep is om ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere, beter voorspelbare en humane meetmodellen te stimuleren. Stichting Proefdiervrij ondersteunt de oproep van SGF en zal, afhankelijk van het onderzoek, financieel bijdragen aan de projecten die hieruit voortvloeien.

Streefbeeld neurowetenschappen
De KNAW heeft een streefbeeld opgesteld over gelijke of betere onderzoekskwaliteit binnen de neurowetenschappen. Dit advies is inmiddels beschikbaar en het bijbehorende rapport kan opgevraagd worden. Een volgende bijeenkomst zal de KNAW worden uitgenodigd om het resultaat toe te lichten.

Wat wil jij terugzien in een Informatieportaal Proefdiervrije Innovaties?
Hoe kunnen onderzoekers, financiers en anderen informatie vinden over onderzoek zonder proefdieren? Of over negatieve uitkomsten van onderzoek met proefdieren? En hoe kan gegevensuitwisseling hierover efficiënter, zodat we sneller bruikbare resultaten boeken en dubbel onderzoek voorkomen? Bea gaf een toelichting hoe het nieuwe IPPI hiervoor een uitkomst kan bieden. Er zijn veel vragen en suggesties over hoe dit portaal eruit zou moeten zien. Deze input is heel welkom via tpi@minez.nl.

Pioneer-2-Policymaker Conference
Van 27-29 november 2019 vindt deze internationale conferentie plaats. Noteer deze dagen alvast in je agenda, neem een internationale vakgenoot mee en deel jouw ideeën voor deze conferentie met Pepik.