Deze website serveert functionele cookies en cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen.


1) 'Een vaccin tegen slagaderverkalking uitproberen op de mens duurt heel lang, kunnen wij dit versnellen door middel van proefdiervrije alternatieven?

Slagaderverkalking is de belangrijkste onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten. Het is een chronische ontstekingsziekte, die gekenmerkt wordt door de ophoping van ontstekingscellen en cholesterol (dat met name verpakt zit in het Lage Dichtheid Lipoproteïne, LDL) in de vaatwand.

Kan een vaccin tegen LDL de ontwikkeling van atherosclerose remmen bij de mens? Onze en andere onderzoeksgroepen hebben met onderzoek in muizen aangetoond dat vaccineren tegen onderdelen van LDL de ontwikkeling van atherosclerose kan remmen. Of dit een effectieve methode is om in patiënten met slagaderverkalking het ziekteproces te remmen of zelfs om te keren is echter onbekend. Er zijn tot op heden geen klinische studies ondernomen om dit te onderzoeken.

Het vaststellen van effectiviteit van een potentieel vaccin duurt jaren. Het is daarom zeer kostbaar en financieel heel risicovol. Wij zijn op zoek naar innovatieve proefdiervrije onderzoeksmethoden om in een eerder stadium de effectiviteit van een potentieel vaccin te evalueren op de mens! Wil jij helpen meedenken hoe we de transitie van een veelbelovende therapie in het lab naar daadwerkelijk gebruik in patiënten kunnen versnellen?

Bram Slütter en Ilze Bot, beide universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden (Leiden Academic Centre for Drug Research, divisie BioTherapeutics).
i.bot@lacdr.leidenuniv.nl | b.a.slutter@lacdr.leidenuniv.nl